Категориясыз

Карате – до жарысы

Мәмлекетимизде Президентимиз тәрепинен алға сүрилген бес басламаның екинши жѳнелисине тийкарланып,  елимизде спорт тараўын раўажландырыў ҳәмде саламат турмыс тәризин жаратыў, сондай-ақ,  жасларды спортқа тартыў менен бирге  жас әўлат қәлбинде  Ана ўатанға болған муҳаббат  ҳәм миллий  мақтаныш сезимлерин қәлиплестириў, оларды уллы бабаларымыздың  мәртлик ҳәм қаҳарманлық  үрп-әдет дәстүрлерин нәтийжели  даўам еттиретуғын мүнәсип инсанлар  етип тәрбиялаў мақсетинде  спорт жарыслары ѳткерилип келинбекте.

Усы жылдың 20-март күни  Нѳкис қаласында Тѳрткул, Елликқала, Беруний ҳәм Әмиўдәрья районларының мектеп оқыўшылары арасында спорттың карате-до түри бойынша  Қарақалпақстан Республикасы чемпионаты болып ѳтти.  Жарысқа 7 жастан 16 жасқа шекемги ер ҳәм қызлар қурамында жәми 150 спортшылар  қатнасып, ѳз-ара қызғын беллесиўлер  алып барды. 

Айтып ѳтиўимиз тийис, жасларды ўатан сүйиўшилик руўхында тәрбиялаў ҳәм оларды әскерий тараўға болған қызығыўшылығын асырыў мақсетинде Миллий гвардия Қарақалпақстан Республикасы бойынша басқармасы әскерий хызметкерлери  тәрепинен жарыс даўамында  әскерий спорт түрлери бойынша кѳргизбели шығыўларын инам етти.  

 Жарыста қатнасып атырған барлық спортшылар  Миллий гвардия  әскерий хызметкерлериниң  мине усындай  ҳәр тәреплеме жаўынгерлик таярлықларға ийе екенликлерин кѳрип, олардың кәлбинде Ана Ўатанға деген мухаббат сезимлериниң қәлиплесиўине азда болса да  тәсир қалдыра алды десек асра айтқан болмаймыз.

Жасларымызды ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаў  жолында  шѳлкемлестирилип атырған  бундай илажлар әлбетте ѳзиниң унамлы тәсирин кѳрсетери анық.

Website | Facebook | Instagram | Twitter Telegram

Батафсил курмоқ

Ухсас жаналықлар

Изах қалдырыу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған

Back to top button
Close
Close